Single(?) market? Reguláció és uniós politikák változásai – tudományos vitaülés

A piaci tevékenységek működtetésének szabályozási környezete, a reguláció különböző “színtereinek” szerepe Európa-szerte átalakulóban van. Míg a megelőző két évtizedet inkább a nemzetközi piacnyitás akadályainak elhárítására törekvés és az integrációk erősödése jellemezte, utóbb a liberalizáció ellenében átértékelődnek a korábban korlátozásra ítélt kormányzati fellépési eszközök, hangsúlyosabbá téve az ezeket – ténylegesen vagy formálisan – megalapozó társadalmi megfontolásokat is. (A vita időpontja: 2017. június 29. 10.00 óra) Tovább…

A piaci tevékenységek működtetésének szabályozási környezete, a reguláció különböző “színtereinek” szerepe Európa-szerte átalakulóban van. Míg a megelőző két évtizedet inkább a nemzetközi piacnyitás akadályainak elhárítására törekvés és az integrációk erősödése jellemezte, utóbb a liberalizáció ellenében átértékelődnek a korábban korlátozásra ítélt kormányzati fellépési eszközök, hangsúlyosabbá téve az ezeket – ténylegesen vagy formálisan – megalapozó társadalmi megfontolásokat is. Látványos lendületet adott e folyamatnak a 2008-as gazdasági- és pénzügyi válság, utat engedve a kormányzati felügyeleti funkciók kiterjedésének, a különböző beavatkozási formák (állami tulajdonszerzés, árszabályozás) térnyerésének. Az átalakulás ugyanakkor szabályozási ágazatonként sajátos tartalommal és jellemzőkkel bír.

A vitaülésen az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport mutatja be a kormányzati szerepek változását vizsgáló eddigi projekt-eredményeit a Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? című enciklopédikus kötet (Horváth és Bartha, szerk., 2016) alapján. Az MTA Jogtudományi Intézet keretében folytatott kutatások koncepciójához és eredményeihez is kapcsolódva két területet emelünk ki az uniós jog szerinti politikák, az ún. szabályozott ágazatok köréből. Keressük a különböző projekt-irányok közös nevezőit, a jövőbeni hasznos kooperációk lehetséges útjait…

A beszélgetést moderálja:

Horváth M. Tamás (DE ÁJK, MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport); Varju Márton (DE ÁJK, MTA TK JTI)

A vitaülés időpontja:

            2017. június 29. 10.00 óra

A beszélgetés helye:

            MTA TK JTI (1097 Bp., Tóth Kálmán u. 2-4)

A beszélgetés résztvevői:

az MTA TK JTI munkatársai és az MTA Közjogi albizottság tagjai, az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport kutatói hálózatának tagjai

Háttéranyag:

Horváth M. T.– Bartha I. (szerk.) (2016): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Budapest, Dialóg-Campus
Haradik fejezet: Villamosenergia-ellátási közszolgáltatás 

The Legal and Regulatory Environment for Economic Activity in Hungary: Market Access and Level Playing-Field in the Single Market. A Legal Expert Review Report (Lendület-HPOPs Research Group, 2017)