Mission of the Blog

Governmental roles are facing new challenges again in the market-based economy. Both the welfare state and the socialistic state aimed to widen the scope of intervention, however their instruments and conditions were very different. In contrary to this situation, reactions of liberalism in the late 20th century and regime changes aimed to minimize the power of the state. As part of the learning and adapting process through crisis we may witness a brand new type of shift in public services. These days the main question however, is not the degree of state intervention but the method of it. The truth is that less function never meant absolute recession or keeping equal distance from the market-based economy. Governments acting on various levels may still apply unusually new and different, sometimes shocking instruments.

During the continuous crisis situations it became clear that non-market based economies and dictatorships are immanent parts of global economy. So far democracies always fought against them emphasizing the harmful nature of such regimes. This approach is still the dominant one. Economic and environmental symbiosis of them is getting more and more obvious even in such circumstances.

Possession of all these knowledge the contents of the public sector, the forms of governance, the roles of the state and the liability of communities are in the foreground again. The közjavak.hu blog is aiming to show, analyze and find answers to the newest developments and paradoxes in Hungary and in our world too.

The blog is dedicated to modern market-based economies and the values of democratic state formations.

Our mission to facilitate ideas, arguments and recommendations related to these problems with a forum, creating a community for debates that cannot be conducted elsewhere.

CALL FOR PAPERS ►

A versenygazdaságban a kormányzati szerepek ismét változás alatt állnak. A jóléti államnak és az államszocializmusnak más és más feltételek között ugyan, de egyaránt a beavatkozás kiterjesztése volt a fő törekvése. Ennek ellenhatásaként az ezredvégi liberalizáció, illetve a rendszerváltások gazdaságpolitikai iránya a közhatalmi szerepek csökkentése volt. A válságokon keresztül folyó tanulási, alkalmazkodási folyamat részeként aztán újabb elmozdulás tanúi lehetünk.

Manapság azonban már nem az állami beavatkozás mértéke a központi kérdés, miképpen volt mindezidáig, hanem inkább annak mikéntje. Az igazsághoz nagyon is hozzátartozik, hogy a kevesebb szerep sohasem jelentett teljes kivonulást vagy egyenlő távolságtartást. Mégis, ma ehhez képest tartalmilag is szokatlan, újabb, sokszor kifejezetten meghökkentő eszközöket alkalmaznak a különböző szintű kormányzatok.

Folyamatos válsághelyzetek nyomán az is világossá vált, hogy a globális világgazdaságnak szerves részei a nem piaci gazdaságok vagy éppenséggel a diktatúrák is. Eddig mindig a harcra helyezték a hangsúlyt velük szemben, ami egyébként – okkal – máig sem lankad. Ugyanakkor azonban a gazdasági, környezeti egymásra utaltság egyre nyilvánvalóbb még ilyen körülmények között is.

Mindezek tükrében a közszektor tartalmai, a kormányzás formái, az állam szerepe, a közösségek felelőssége újra előtérbe kerülnek. A közjavak.hu ezen újfajta megnyilvánulások, ellentmondások, illetve a kihívásokra adott válaszok fölmutatására törekszik a legváltozatosabb szakmai területeken, világunkban és Magyarországon egyaránt.

A társadalmi feladatellátásban vitt közösségi, azon belül kormányzati formák működésére, új jelenségeik megértésére irányuló törekvéstől elválaszthatatlanul, a blog egyértelműen elkötelezett a modern piacgazdaság és a demokratikus berendezkedés értékei iránt.

Célunk fórumot biztosítani a fenti témákkal foglalkozó gondolatoknak, érveknek, javaslatoknak, és helyet adni olyan vitáknak, amelyek lefolytatására máshol kevés lehetőség van.

– See more at: http://www.kozjavak.hu/kozjavakhu-kuldetese#sthash.7b2sbh0O.dpuf