A közszolgáltatások megszervezése és politikái a változások tükrében

  • 2016/09/06
  • Kutatócsoport4

A különböző közszolgáltatások meghatározzák az emberek mindennapjait és az államok gazdasági helyzetére is hatással vannak. Ezért nem mindegy mennyiért, hogyan és milyen színvonalon nyújtják azokat. A 2016 augusztusában megjelent kötet [Horváth M. Tamás és Bartha Ildikó (szerk.) Közszolgáltatások megszervezése és politikái; Merre tartanak?)] a közszolgáltatások megszervezésével és politikáival foglalkozik tizenkét fejezeten, „közszolgáltatási csoporton” keresztül.
A munkát az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport végezte, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szakmai bázisán. A tanulmányok megírásában a tudomány különböző területeiről számos neves szakember vett részt.

A kötet a legtipikusabb piaci alapú közszolgáltatások megszervezését és politikáit elemzi és mutatja be 936 oldalon keresztül. Újszerű megközelítésben, komplexen kezeli az egymással kölcsönhatásban lévő közszolgáltatásokat. Az átláthatóság és a sokoldalú felhasználhatóság növelése érdekében a szerkesztők a tekintélyes rendszerbeli összefüggéseket, hálózatos kapcsolatokat megjelenítő ábrákat, táblázatokat a kötet végén a „Kiemelt ábrák jegyzékében” külön is kigyűjtötték. A tájékozódást, valamint a leírtak értelmezését és rendszerezését az egyedi szerkesztési megoldások: a kötet koncepciójának szemléletét tükröző fogalomtár, a "kulcsszódobozok", valamint az indexszámok és oldalszámok alapján is kereshető tárgyszavak a segítik.

A kötet számos módszert alkalmaz a mű összetett felépítése és a 12 különböző közösségi kormányzási ágazati és funkcionális terület komplexitásra törő elemzése érdekében.

A tizenkét fejezetben (Viziközmű-szolgáltatás, hulladékkezelés, villamos energia, városüzemeltetés, szociális szolgáltatások, egészségügy, közoktatás, rendészet, település-és térségfejlesztés, felsőoktatás, közösségi közlekedés, hatósági szolgáltatások) számos érdekes és több tudományterület oldaláról megvilágított témát találunk. Az egyes alfejezetek alkotói átfogó képet adnak az adott közszolgáltatásról, úgy, hogy közben az olvasó nem találja száraznak és unalmasnak. A tanulmányok számtalan eseten, grafikonon, táblázaton és számadatokon keresztül teszik érthetővé és megfoghatóvá a témát.

A tudományos élet művelői mellett a könyv gyakorlati szakembereknek, jegyzőknek, a vizsgált közpolitikai folyamatok szereplőinek, valamint a témaválasztás iránt nyitott polgároknak egyaránt ajánlható. A kötet hasznos azok számára is, akik nem elsősorban vagy kizárólag „szektorspecifikusan”érdeklődnek, inkább egy adott funkció, jelenség, szervezési szempont vagy fogalom, különböző rétegeit és megnyilvánulási formáit kívánják átlátni.
 

Horváth M. Tamás–Bartha Ildikó (szerk.) (2016): Közszolgáltatások megszervezése és politikái – Merre tartanak? Budapest–Pécs: Dialóg Campus, 936 o.

A kötet ágazati fejezetei:
I. Egy létfontosságú közszolgáltatás: VÍziközmű-szolgáltatás
II. Hulladékkezelési közszolgáltatások szervezése
III. Hálózatosság és határai: Villamosenergia-ellátási közszolgáltatás
IV. Kormányzati működtetés módosulása: A városüzemeltetés
V. Hely a társadalom hálózataiban: szociális szolgáltatások
VI. Az állam kiterjedése: az egészségügyben
VII. Különböző kormányzati szinteken: Közoktatás
VIII. Integrációs változatok a rendészetben
IX. Téregységek relativizálódása: település- és térségfejlesztés
X. Változó egyetemi szerepek: Felsőoktatás, területi feladatok és innováció
XI. Szabályozás piacon: közösségi közlekedés
XII. Feladattelepítés a hatósági szolgáltatások között  

Szerző: 

Lovas Dóra - Szilágyi Dániel

A kötet példányaihoz való hozzájutás lehetőségéről a kutatócsoport e-mail címén (kozszolg.kut@law.unideb.hu) vagy Andrási Tünde kutatásszervezőnél a (52) 512-700/77192 telefonszámon érdeklődhetnek az olvasók.